CATEDRA DE MEDICINA INTENSIVA

CTI DEL HOSPITAL DE CLINICAS, PISO 14
Tel.: 480.61.80
Fax.:487.72.13